Ambulantní
monitorování
krevního tlaku

Arteriální hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním, její prevalence v dospělosti je kolem 30-45 %. Hypertenze je současně jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů invalidizujících kardiovaskulárních onemocnění - má velmi úzký vztah k riziku cévní mozkové příhody, ischemické choroby srdeční, srdečnímu selhání, chronickému selhání ledvin a ischemické chorobě dolních končetin. Včasná diagnostika a léčba hypertenze snižuje kardiovaskulární riziko a úmrtnost. V diagnostice a léčbě hypertenze je nejdůležitějším parametrem správné měření krevního tlaku (TK). Krevní tlak lze měřit buď v ordinaci nebo mimo ordinaci pomocí ambulantního měření krevního tlaku (ABMP). Jedná se o neinvazivní vyšetřovací metodu, při které se měří a zaznamenávají hodnoty krevního tlaku v určitých časových intervalech po dobu 24 hodin v podmínkách běžného prostředí pacienta.

img-monitorovani-krevniho-tlaku

Nejčastější indikace k provedení vyšetření jsou následující:

  • Podezření na epizody hypertenze nebo hypotenze, diagnostika těhotenské hypertenze.

  • Identifikace záchvatovité (paroxyzmální) hypertenze.

  • Určení závažnosti (hraniční hodnoty, celodenní hypertenzní zátěž pacienta, inverze den–noc = dippers / non-dippers = bez nočního poklesu).

  • Ověření účinnosti antihypertenzní terapie.

  • Odhalit fenomén bílého pláště (jedinci se zvýšenou reaktivitou sympatoadrenálního systému) a zabránit tak zbytečné farmakoterapii.

  • Nejasné kolapsové stavy

ABPM umožňuje získat data průměrně ze 40-50 měření TK během 24 hodin. Zachycuje období nočního spánku, ranního vstávání, běžné denní činnosti včetně vlivu jídla, stresů v zaměstnání, fyzické zátěže, případné odpolední siesty nebo vlivu nemocničního prostředí, období před a po užití léků.

Vyšetření se provádí přiložením tlakové manžety na paži, přičemž manžeta je spojena hadičkou s přístrojem velikosti většího mobilního telefonu, který je připevněn u pasu. K vyšetření je vhodnější volnějším oblečení na horní polovině těla. Přístroj měří krevní tlak v přesně stanovených intervalech (20 minut ve dne a 60 minut v noci), nafukování manžety je sice tiché, ale přesto je lepší si neplánovat na den vyšetření důležitá jednání, společenské či sportovní akce.

Používáme vysoce spolehlivé a prověřené záznamníky Spacelabs HealthCare 90217, jejichž přesnost byla validována mnoha odbornými společnostmi v USA, Velké Británii, Francii a Německu. Pacientům zejména vyhovuje jejich kompaktní design, nízká hmotnost a tichý diskrétní chod, což vede k dobré toleranci celého monitorování.