EKG
Elektrokardiografie

EKG je rychlé a pro pacienta nenáročné vyšetření, které lékaři okamžitě poskytne dostatek informací pro základní diagnostiku, pořízení EKG křivky je základním vyšetřením v kardiologii. Jedná se o okamžitý záznam elektrické aktivity srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch těla, kde je možné jej monitorovat pomocí elektrod - EKG svodů. Obvykle se ke snímání srdeční aktivity užívá dvanácti svodů, které registrují elektrickou aktivitu z různých míst na těle (hrudník, končetiny). Výstupem je grafický záznam – elektrokardiogram zachycující průběh srdečního cyklu. Lékař pak podle vzhledu křivky, jejího tvaru, výšky a dalších parametrů diagnostikuje případné odchylky od běžného stavu. Protože je elektrická aktivita srdce podmínkou mechanické, má EKG důležitou diagnostickou roli u řady srdečních chorob, umožňuje nám odhalovat arytmie, významnou roli hraje také při zjišťování ischemických změn, lokalizace i stádia infarktu myokardu, zvětšení srdce nebo plicní embolie. Navíc s jeho pomocí dokážeme odhalit i mimosrdeční poruchy (např. poruchy činnosti štítné žlázy, iontové dysbalance).

dsc-3446-low

Jak vyšetření probíhá? 
Při vyšetření leží pacient na lůžku na zádech s obnaženou horní polovinou těla a kotníky. Sestra připevní na určená místa snímací elektrody. V naší ambulanci používáme pro pohodlné umístění elektrod podtlakový systém Decapus. K zajištění lepší vodivosti je možné potřít pokožku vodou. Po připevnění elektrod začíná vlastní měření. Je důležité, abyste zůstali v úplném klidu, nehýbali se a nemluvili. Záznam srdeční aktivity v podobě EKG křivky přístroj zaznamená na papír. 

Vyšetření je absolutně nebolestivé, přístroj při něm pouze snímá vlastní elektrickou aktivitu srdce, aniž by přitom do vašeho organizmu vysílal jakoukoli energii. Vyšetření trvá jen několik sekund, výsledek je ihned k dispozici a lékař může ihned stanovit původ problémů, případně diagnózu. Po skončení záznamu vám sestra sejme elektrody a vy se můžete zase obléct. Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.