Komplexní
kardiologické
vyšetření

Jedná se o podrobné odborné vyšetření kardiovaskulárního aparátu, cílem vyšetření je zachytit případné onemocnění srdce a zajistit včasnou a účelnou léčebnou péči při počínajících či rozvinutých fázích onemocnění. 
Skládá se z odebrání anamnézy, fyzikálního vyšetření, EKG a případně dalších pomocných vyšetřovacích metod. 
Anamnéza spočívá v pohovoru s klientem, kdy se lékař ptá nejen na současné potíže klienta, ale také na užívané léky, předchozí choroby a stavy, dále onemocnění v rodině a na údaje z pracovní sféry. Všechny tyto okolnosti mohou pak mít souvislost se současnými obtížemi pacienta. 
Fyzikální vyšetření spočívá ve změření krevního tlaku, pulsu, výšky a váhy pacienta a dále v celkovém vyšetření poslechem, poklepem a pohmatem.

dsc-3577-low

EKG (elektrokardiogram) je záznam elektrické srdeční aktivity, informuje nás o srdečním rytmu a frekvenci a odhaluje jejich poruchy. Dále nás může upozornit na nedostatečné prokrvení srdečního svalu (ischémii), odhalí i starší poškození srdečního svalu (infarkt myokardu) včetně jeho lokalizace.

Na základě takto zjištěných informací pak lékař ordinuje léčebný postup nebo další specializovaná vyšetření, případně navrhuje došetření za hospitalizace. 
Závěrem Vám lékař podrobně vysvětlí Váš zdravotní stav, zodpoví případné dotazy a předá komplexní lékařskou zprávu.

dsc-3278-low

Vzhledem k časové náročnosti tohoto vyšetření prosíme pacienty, aby počítali alespoň s 30 min. pobytem v ordinaci lékaře. 
Pokud přicházíte na naše pracoviště poprvé, prosím abyste si přinesli s sebou všechny výsledky dosavadních vyšetření, laboratorních odběrů a případných hospitalizačních zpráv.