ECHO
kardiografie

Echokardiografické vyšetření je jedno z klíčových vyšetření v kardiologii, jedná se o neinvazní a přitom velmi přesnou zobrazovací metodu. Přináší cenné informace o poruchách stažlivosti srdečního svalu, poruchách funkce srdečních chlopní a přítomnosti dalších srdečních vad. 
Principem echokardiografie je zobrazení srdce pomocí ultrazvukových vln, které vysílá a zároveň přijímá ultrazvuková sonda přiložená na hrudník pacienta.

Struktury uvnitř srdce (stěny, přepážky, chlopně) mají různou echogenitu, to znamená, že odlišně odrážejí ultrazvukové vlny. Díky tomu se na obrazovce zobrazí jejich hranice i struktura. Ultrazvukové zobrazení srdce se kombinuje se zobrazením rychlosti proudu krve. Lékař z obrazu získává přehled o síle srdečních stěn, o velikosti síní a komor, o průměru chlopní a velkých cév. Vyšetření srdce v pohybu ho informuje o stažlivosti jeho jednotlivých částí, schopnosti srdečního svalu relaxovat, vypuzovat krev, o funkci chlopní, o rychlosti a množství protékající krve v srdečních dutinách. Vyšetření je nebolestivé, ultrazvuk nemá žádné škodlivé účinky na lidský organismus. 
Naše ambulance disponuje moderním high-endovým přístrojem GE Vivid S70. Principem echokardiografie je zobrazení srdce pomocí ultrazvukových vln, které vysílá a zároveň přijímá ultrazvuková sonda přiložená na hrudník pacienta.

dsc-3203-low

Echokardiografické vyšetření se nejčastěji provádí u podezření srdeční šelest, po prodělaném infarktu myokardu či podezřením na něj, pokud trpíte bolestmi na hrudi neznámého původu, máte nevysvětlitelné potíže se zadýcháváním, pokud jste v minulosti prodělali revmatickou horečku, máte vrozenou vadu. Častou indikací bývá i hypertenze k posouzení hypertrofie myokardu (zesílení srdeční svaloviny) či k diagnostice kardiomyopatií.

Jak vyšetření probíhá? 

V naší ambulanci provádíme echokardiografii transthorakálním (přes hrudník) přístupem, tzn. že ultrazvukovou sondu přiloží lékař přes tenkou vrstvu vodivého gelu na hrudník vyšetřovaného, který přitom leží s obnaženou horní polovinou těla na levém boku a s levou rukou pod hlavou. Nejdříve ucítíte chladivý gel a pak mírný tlak sondy na hrudníku. Při vyšetřování můžete někdy z přístroje slyšet pulzování svého srdce.

Vyšetření trvá průměrně asi 15 minut a nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu (můžete jíst i pít bez omezení). Po jeho skončení dostanete ubrousek na otření gelu a můžete se opět obléct. Výsledek Vám ihned sdělí vyšetřující lékař.