Centrum pro zdraví - kardiologie s.r.o.

Kardiologická ambulance

Služby a ceny

Ambulantní monitorování krevního tlaku
(Ambulatory blood pressure monitoring - ABPM)

Dlouhodobé monitorování krevního tlaku (TK) umožňuje jeho objektivizaci v podmínkách běžného prostředí pacienta. ABPM poskytuje více údajů o sledovaném jedinci než příležitostné měření v ambulanci lékaře. Řada klinických studií prokázala, že hodnoty TK při 24hodinovém monitoringu nás mohou informovat o poškození cílových orgánů (tj. srdce, ledviny, cévy) lépe, než jsme schopni zjistit při běžném měření v ordinaci a můžeme tím pádem přesněji předpovědět riziko kardiovaskulárních příhod (srdeční infarct, mozková mrtvice). Dále získáme informaci o zachovaném poklesu TK v noci a o nežádoucím ranním vzestupu TK. Vhodné využití má ABPM také při ověření účinnosti zavedené terapie nebo při podezření na epizody hypotenze. V neposlední řadě nám slouží k vyloučení tzv. pseudohypertenze neboli syndromu hypertenze bílého pláště, kdy v ambulance lékaře jsou naměřeny vysoké hodnoty TK a ABPM vykazuje normální hodnoty. V naší ambulanci používáme přístroje nejvyšší kvality, které osvědčily své kvality během 20 let klinické praxe, byly také použity ve stovkách klinických studií. Přístroje firmy Spacelab jsou zlatým standardem v ambulantní monitoraci krevního tlaku, vynikají nízkou váhou, kompaktním tvarem a spolehlivostí. Při tomto vyšetření vám bude na paži umístěna manžeta, která je pak připojena k záznamníku upevněném u pasu. Přístroj nafukuje manžetu v pravidelných časových intervalech (přes den po 20 min., v noci po 60 min.)

Ekg Holterova monitorace

Ambulantní monitorování EKG je jedním ze základních nástrojů v diagnostice poruch srdečního rytmu tam, kde nebylo možné odhalit arytmii pomocí standardního EKG záznamu. Jde o kontinuální 24-48 hodinový záznam Ekg křivky. Toto vyšetření slouží k objektivizaci různých pocitů bušení a přeskakování u srdce (palpitací), které představují nejčastější potíže pacientů v kardiologické ambulanci. Příčinou může být specifická srdeční arytmie (od extrasystoly po závažné tachyarytmie) nebo jen prostá sinusová tachykardie pří zvýšeném tonu sympatického nervového systému. Neméně důležité je však i vyloučení asymptomatických epizod arytmie a to zejména fibrilace síní, která zvyšuje riziko embolických příhod a vyžaduje antikoagulační léčbu. Další častou indikací tohoto vyšetření jsou přechodné ztráty vědomí (synkopy). Ve věku mezi 10-30 lety je příčina synkopy většinou nezávažná, benigní a prodělá ji asi 30-40% lidí. Ve vyšším věkovém spektru mají synkopy závažnější příčiny a často právě souvisí s poruchou srdečního rytmu. Naše ambulance je vybavena uživatelsky velmi příjemnými záznamníky americké firmy Mortara H3+. Jsou velmi malé, váží pouhých 28g, takže je na sobě skoro nezaznamenáte. Dovolují jak 24-hod., tak i 48-hod. sledování a následnou velmi podrobnou diagnostiku záznamu.

Echokardiografie

Echokardiografie je zobrazovací metoda, která využívá zvuk o vysoké frekvenci (ultrazvuk), ten prochází orgány a tkáněmi a odráží se na jejich rozhraní. K vyšetření se používá sonda, která vysílá a zároveň přijímá ultrazvukové vlny a echokardiografický přístroj je pak převádí na pohybující se obraz na monitoru. Echokardiografie umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly (jejich velikost a funkci), dále srdeční chlopně, velké cévy (aortu), případně tekutinu v osrdečníkové dutině, podává nám informace o proudění krve srdcem a velkými cévami. Vyšetření je nebolestivé, nemocný cítí pouze tlak sondy ve vyšetřovaném místě, ultrazvuk nemá škodlivé účinky na lidský organismus.
Naše ambulance disponuje moderním high-endovým přístrojem GE Vivid S5

EKG

Součástí každého kardiologického vyšetření je pořízení Ekg křivky. Pro tyto účely používáme plně digitálního záznamu, který dovoluje archivaci bez ztráty kvality dat a možnost rychlého srovnání změn morfologie křivky. Pro pohodlné umístění elektrod se nám osvědčil systém Octopus využívající metody kontinuálního podtlaku.

Ceník výkonů

Neplatí pro klienty našich smluvních pojištoven: VZP/111, ZPMV/211, VoZP/201 a OZP/207
  • Kardiologické komplexní všetření
    (tj. včetně Ekg, fyzikálního vyšetření lékařem) 2000,- Kč
  • Echokardiografické vyšetření 2000,- Kč
  • Ekg vyšetření 500,- Kč
  • Ekg Holterovo vyšetření 2000,- Kč
  • ABPM (Tlakový Holter) 1000,- Kč
  • Screeningové laboratorní vyšetření 2000,- Kč