Centrum pro zdraví - kardiologie s.r.o.

Kardiologická ambulance

Služby a ceny

Ambulantní monitorování krevního tlaku
(Ambulatory blood pressure monitoring - ABPM)

Dlouhodobé monitorování krevního tlaku (TK) umožňuje jeho objektivizaci v podmínkách běžného prostředí pacienta. ABPM poskytuje více údajů o sledovaném jedinci než příležitostné měření v ambulanci lékaře. Řada klinických studií prokázala, že hodnoty TK při 24hodinovém monitoringu nás mohou informovat o poškození cílových orgánů (tj. srdce, ledviny, cévy) lépe, než jsme schopni zjistit při běžném měření v ordinaci a můžeme tím pádem přesněji předpovědět riziko kardiovaskulárních příhod (srdeční infarct, mozková mrtvice). Dále získáme informaci o zachovaném poklesu TK v noci a o nežádoucím ranním vzestupu TK. Vhodné využití má ABPM také při ověření účinnosti zavedené terapie nebo při podezření na epizody hypotenze. V neposlední řadě nám slouží k vyloučení tzv. pseudohypertenze neboli syndromu hypertenze bílého pláště, kdy v ambulance lékaře jsou naměřeny vysoké hodnoty TK a ABPM vykazuje normální hodnoty. V naší ambulanci používáme přístroje nejvyšší kvality, které osvědčily své kvality během 20 let klinické praxe, byly také použity ve stovkách klinických studií. Přístroje firmy Spacelab jsou zlatým standardem v ambulantní monitoraci krevního tlaku, vynikají nízkou váhou, kompaktním tvarem a spolehlivostí. Při tomto vyšetření vám bude na paži umístěna manžeta, která je pak připojena k záznamníku upevněném u pasu. Přístroj nafukuje manžetu v pravidelných časových intervalech (přes den po 20 min., v noci po 60 min.)

Ekg Holterova monitorace

Ambulantní monitorování EKG je jedním ze základních nástrojů v diagnostice poruch srdečního rytmu tam, kde nebylo možné odhalit arytmii pomocí standardního EKG záznamu. Jde o kontinuální 24-48 hodinový záznam Ekg křivky. Toto vyšetření slouží k objektivizaci různých pocitů bušení a přeskakování u srdce (palpitací), které představují nejčastější potíže pacientů v kardiologické ambulanci. Příčinou může být specifická srdeční arytmie (od extrasystoly po závažné tachyarytmie) nebo jen prostá sinusová tachykardie pří zvýšeném tonu sympatického nervového systému. Neméně důležité je však i vyloučení asymptomatických epizod arytmie a to zejména fibrilace síní, která zvyšuje riziko embolických příhod a vyžaduje antikoagulační léčbu. Další častou indikací tohoto vyšetření jsou přechodné ztráty vědomí (synkopy). Ve věku mezi 10-30 lety je příčina synkopy většinou nezávažná, benigní a prodělá ji asi 30-40% lidí. Ve vyšším věkovém spektru mají synkopy závažnější příčiny a často právě souvisí s poruchou srdečního rytmu. Naše ambulance je vybavena uživatelsky velmi příjemnými záznamníky americké firmy Mortara H3+. Jsou velmi malé, váží pouhých 28g, takže je na sobě skoro nezaznamenáte. Dovolují jak 24-hod., tak i 48-hod. sledování a následnou velmi podrobnou diagnostiku záznamu.

Bicyklová ergometrie

Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce (EKG) a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou (tj. šlapáním na speciálním kole - ergometru). Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a následným změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi – tzv. angina pectoris. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži. Během vyšetření je postupně zvyšována zátěž, kterou nemocný šlapáním zvládá. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou upevněny na hrudníku. Na paži je měřen v pravidelných intervalech krevní tlak. Vyšetření pokračuje, dokud vyšetřovaný nedosáhne nejvyššího stupně zátěže (měřeno podle dosažené tepové frekvence) nebo dokud se neobjeví příznaky (např. bolest na hrudníku nebo slabost) nebo změny na EKG. Pro zdárný průběh vyšetření je tedy nutné, aby byl pacient schopen šlapat na kole. Na našem pracovišti používáme kvalitní a osvědčený systém od firmy Ergoline.

Echokardiografie

Echokardiografie je zobrazovací metoda, která využívá zvuk o vysoké frekvenci (ultrazvuk), ten prochází orgány a tkáněmi a odráží se na jejich rozhraní. K vyšetření se používá sonda, která vysílá a zároveň přijímá ultrazvukové vlny a echokardiografický přístroj je pak převádí na pohybující se obraz na monitoru. Echokardiografie umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly (jejich velikost a funkci), dále srdeční chlopně, velké cévy (aortu), případně tekutinu v osrdečníkové dutině, podává nám informace o proudění krve srdcem a velkými cévami. Vyšetření je nebolestivé, nemocný cítí pouze tlak sondy ve vyšetřovaném místě, ultrazvuk nemá škodlivé účinky na lidský organismus.
Naše ambulance disponuje moderním high-endovým přístrojem GE Vivid S5

EKG

Součástí každého kardiologického vyšetření je pořízení Ekg křivky. Pro tyto účely používáme plně digitálního záznamu, který dovoluje archivaci bez ztráty kvality dat a možnost rychlého srovnání změn morfologie křivky. Pro pohodlné umístění elektrod se nám osvědčil systém Octopus využívající metody kontinuálního podtlaku.

Ceník výkonů

Neplatí pro klienty našich smluvních pojištoven: VZP/111 a ZPMV/211
  • Kardiologické komplexní všetření
    (tj. včetně Ekg, fyzikálního vyšetření lékařem) 2000,- Kč
  • Echokardiografické vyšetření 2000,- Kč
  • Ergometrické vyšetření 1500,- Kč
  • Ekg vyšetření 500,- Kč
  • Ekg Holterovo vyšetření 2000,- Kč
  • ABPM (Tlakový Holter) 1000,- Kč
  • Screeningové laboratorní vyšetření 2000,- Kč