Centrum pro zdraví - kardiologie s.r.o.

 • Kompletní péče

  kardiologie brno
  léčba srdečních onemocnění

  Víte, že vysoký krevní tlak patří mezi nejvýznamnější příčinu onemocnění srdce a cév? A že neléčená hypertenze vede k podstatnému zkrácení života?

 • Kompletní péče

  kardio vyšetření
  srdce a cév

  Máte pocity ztíženého dechu nebo tlak na hrudi při námaze? Může se jednat o ischemickou chorobu srdeční nebo srdeční selhání.

 • Kompletní péče

  neinvazivní a šetrná srdeční diagnostika

  Máte pocity přeskakování a nepravidelnosti srdečního tepu či rychlého bušení srdce? Zažíváte stavy na omdlení? Může se jednat o srdeční arytmii.

Náš kardiologický tým

Důvěra & odborný přístup
Odborný lékař
MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.

Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v roce 1999, pracoval na I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval především péči o pacienty s onemocněním srdce a cév pod vedením Prof. MUDr. Miroslava Součka Csc. Od roku 2003 působil na II. interní klinice téže nemocnice, kde pracoval v ambulanci preventivní kardiologie a v poradně pro hypertenzi. Atestaci z kardiologie složil v roce 2006 a v roce 2007 obhájil titul Ph.D. v oblasti hypertenze. Je autorem a spoluautorem mnoha vědeckých článků a publikací v oblasti hypertenze.

Odborný lékař
MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v roce 2003, svou profesní dráhu zahájil na II. interní klinice FN u sv. Anny v týmu Prof. MUDr. Miroslava Součka Csc. Věnoval se především péči o pacienty s komplikovanou a rezistentní hypertenzí a neinvazivní kardiologické diagnostice. Současně pracoval na jednotce intenzivní péče, kde působil jako lékař pro akutní kardiologii a intenzivní medicínu. Atestaci z kardiologie složil v roce 2009 a v roce 2011 obhájil titul Ph.D. v oblasti hypertenze. Věnoval se také výzkumu v oblasti hypertenze a v roce 2007 absolvoval stáž na Mayo Clinic v USA.

Zdravotní sestry
Renata Fojtlová

Získala rozsáhlou erudici na II.interní klinice FN u sv. Anny, kde pracovala na kardiologické JIP, ambulanci a v echolaboratoři. U nás na pozici staniční sestry zajišťuje každodenní hladký průběh ambulantního dne, objednává nové pacienty, nahrává Ekg a bicyklovou ergometrii.

Alena Vávrová

Zkušenosti získala také na II. Interní klinice ve FN u sv. Anny, kde pracovala na diabetologicko-endokrinologickém oddělení a ambulanci. V naší ambulanci má na starosti ambulantní vyšetřovací metody, tj. Ekg Holter a 24 hodinové vyšetření krevního tlaku (ABPM)

Objednejte se na vyšetření

Je to snadné a rychlé

Objednání po telefonu 543 516 056